dilluns

ART CONTEMPORANI I


Hª de l'art època contemporània i from jmargar3


ÈPOCA CONTEMPORÀNIA (I)
Finals segle XVIII i segle XIX
Arquitectura 


Pierre Alexandre Vignon :ESGLÈSIA DE LA MADELEINE
Gustave Eiffel:TOUR EIFFEL
Sullivan: MAGATZEMS CARSON
Escultura
Canova:EROS i PSIQUE
A.Rodin:EL PENSADOR
Miquel Blay: ELS PRIMERS FREDS
Pintura
F. de Goya:EL TRES DE MAIG

Fortuny:LA VICARIA
Van Gogh: NIT ESTRELLADA

P.Cézanne: JUGADORS DE CARTES
E. Munch: EL CRIT
Ja s'han treballat les obres arquitectòniques i escultòriques. Aquí teniu un recull dels estils del període: NEOCLASICISME REALISME
 


ROMANTICISME
 

VOCABULARI (Activitat pràctica)

Però quines coses feu a Història de l'art !!! Com és que fem una cosa de llengües a la classe d'art? És molt senzill, la nostra matèria és bàsicament visual però ens calen les paraules per poder-la explicar. Treballar el vocabulari és fonamental i enguany hem encetat uns quants projectes per tal que una de les mancances més freqüents en l'alumnat que cursa la matèria es pugui resoldre de forma positiva Així doncs aquí teniu el resultat d'un dels invents que pretén cercar la definició més comprensible, lògica i senzilla pels conceptes bàsics del tema. Si coneixem les paraules adequades segur les farem servir!!!
Triem els conceptes, llegim diferents definicions, creem la nostra pròpia, sintetitzem, escrivim i compartim....  et voilà: ja hem interioritzat el concepte.

Aquí us deixem un parell d'imatges amb el resultat!!!
 

CARAVAGGIEGEM

Inicialment us pot semblar absurd, un joc gratuït, però no es tracta pas de cap vanalitat. Amb aquesta activitat es preten arribar a una comprensió clara del fenòmen lluminos, de la comprenssió del clarobscurs, del joc de llums i ombres al temps que aprendre a localitzar els focus a les obres d'art. No és fàcil, i per fer aquesta aqctiviatat calia triar una obra d'art i tractar de convertirla en una imitació de Caravaggio a partir del retoc fotogràfic,. hem fet servir l'smartphone i he recomanat l'app.Snapseed, però serveix qualsevol.

Mireu els resultats